Skip to Content
Sign In
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 162 /PGDĐT-TgH HC Báo cáo thống kê hồ sơ trường cuối kỳ, năm học 2013-2014. 05-05-2014 Trần Khánh Hòa
2 12/PGDDT-TH Kế hoạch tổ chức ngày hội học sinh tiểu học năm học 2016 - 2017 09-01-2017 Phan Thị Tuyết
3 337/PGDDT-TH Hướng dẫn giáo giục phòng tránh tai nạn bom mình cấp tiểu học năm học 2017 - 2018 31-08-2017 Phan Thị Tuyết
4 347/PGD&ĐT-TH Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2017 - 2018 07-09-2017 Phan Thị Tuyết
5 322/PGD&ĐT-BDTXGV Hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2017-2018 18-08-2017 Võ Đình Vang
6 338/PGD&ĐT Hướng dẫn thực hiện công tác bồi dưỡng HSG năm học 2017-2018 06-09-2017 Võ Đình Vang
7 350/BCĐ PCGD, XMC Hướng dẫn công tác PCGD XMC năm 2017 11-09-2017 Nguyễn Minh Ngọc
8 352/PGD&ĐT Huy động học sinh bỏ học trở lại và ngăn chẵn học sinh bỏ học đầu năm học 2017-2018 13-09-2017 Võ Đình Vang
9 355/PGD Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD thể chất, thể thao và y tế trường học 13-09-2017 Nguyễn Minh Ngọc
10 373/PGD&ĐT Hướng dẫn nhiệm vụ cấp THCS năm học 2017-2018 18-09-2017 Võ Đình Vang
VĂN BẢN MỚI
TIN VIDEO
DANH SÁCH TRƯỜNG
Khối Trung Học Cơ Sở
Khối Tiểu Học
Khối Mầm Non

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỐ TRẠCH

Địa chỉ: Thị Trấn Hoàn Lão - Bố Trạch - Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232 3822 150. Email: pgd_botrach@quangbinh.edu.vn

Website: http://botrach.edu.vn